Sri Lanka

Theosophical Agency in Sri Lanka
Presidential Representative
Mr M. B. Dassanayake
Year of Formation: 
1926
Magazine: 
The Sri Lanka Theosophist

Location

Theosophical Society in Sri Lanka
2-C/60, Maththegoda Housing Scheme
Maththegoda
Sri Lanka
6° 48' 55.8612" N, 79° 58' 18.21" E

Map